Leverantörer

Har du hört talas om BIFA? Då vet du nog att BIFA är Sveriges enda rikstäckande samarbetsorganisation i sitt slag för byggentreprenörer. Tillsammans omsatte våra medlemsföretag 37 miljarder kronor förra året, vilket sammantaget gör oss till en betydande aktör på svensk byggmarknad.
I dagsläget består BIFA av 60 medlemsföretag. De är olika stora men i grunden är alla ändå lika: Det handlar om välskötta och stabila bolag med god ekonomi och fokus på långsiktighet – tillsammans bygger vi en hållbar framtid.
Som leverantör till BIFAs medlemmar får du således nyckeln till 60 långsiktigt lönsamma kunder.

Här är fördelarna för dig som leverantör till BIFAs medlemmar:

  • DU ÖKAR FÖRSÄLJNINGEN. Ditt inköpsavtal med BIFA innebär att du har chans att öka volymerna via fler nya kunder, och genom att öka andelen hos redan befintliga kunder.
  • DU ÖKAR EFFEKTIVITETEN. Inköpsavtalen förenklar varje kundkontakt och gör dessutom att du slipper en stor del av den tidsödande offerthanteringen i den löpande försäljningen eller uthyrningen. Ett tätare samarbete gör det också möjligt för dig och medlemmarna att förbättra och effektivisera processer och produktlösningar.
  • DU KAN PRIORITERA BÄTTRE. Förenklade processer innebär att din säljpersonal blir tillgänglig för andra och kanske mer angelägna arbetsuppgifter, till exempel proaktivt säljarbete.
  • DU SKAPAR LÅNGSIKTIGA KUNDRELATIONER. BIFAs inköpsavtal är en direktbiljett till 60 välskötta bolag som tillsammans omsätter runt 37 miljarder kronor. Som avtalsleverantör är du välkommen till samtliga och får dessutom möjlighet att presentera ditt företag på vårt intranät samt på mässor och events som vi anordnar.
  • DU FÅR EN PARTNER OCH ETT BOLLPLANK. Vi tänker långsiktigt i allt vi gör, och det gäller även våra leverantörsrelationer. Genom bra dialog och goda relationer kan vi bidra aktivt till varandras och till branschens utveckling.