Medlemmar

Är du också besjälad av att bygga för framtiden?
I så fall är du kanske också en tänkbar medlem i BIFA. Vi föddes ur idén att underlätta för våra medlemmar genom gemensamma inköpsavtal. Idag har idén blivit större än så, och vi kan konstatera att den gynnar både våra medlemmar och våra leverantörer.
Har du också en tydlig mission om att bygga för framtiden?
Välkommen att kontakta BIFA.

Här är fördelarna för dig som medlem i BIFA:

  • DU ÖKAR DIN LÖNSAMHET. BIFAs gemensamma inköpsavtal bygger på vår gemensamma styrka och är lika gynnsamma för alla medlemmar, oavsett storlek. Avtalen innebär volymrabatter samt årsomsättningsrabatt från leverantören. Resultatet: Lägre totalkostnader för dina löpande inköp och maskinhyror.
  • DU ÖKAR EFFEKTIVITETEN. Mindre krångel, minimerad offerthantering och enklare inköpsrutiner betyder att din organisation sparar tid och kan ägna sig åt större arbetsuppgifter eller särskilt viktiga projekt. Det ökade utbytet med leverantörerna ger dessutom möjligheter till utveckling av mer kostnadseffektiva produktlösningar och fortsatt vidareutveckling av olika processer.
  • DU FÅR KUNSKAP SOM HJÄLPER DIG VÄXA. Inom BIFA arbetar vi aktivt för att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Dels genom kurser och seminarier. Dels genom alla de spetskompetenser som finns inom medlemsnätverket och ute i medlemmarnas egna nätverk. Ökad kunskap gör dig bättre rustad när du står inför strategiskt viktiga vägval och frågeställningar i din verksamhet.
  • DU KAN OCH SKA PÅVERKA. BIFA arbetar proaktivt för medlemmarnas bästa och vi ser varje form av feedback som verktyg för förbättring. Detta gäller inte minst inköpsavtalen. Därför är du alltid välkommen med idéer och synpunkter som kan bidra i arbetet för bättre villkor och ökat värde för medlemmarna.
  • DU BLIR EN DEL AV ETT STÖRRE SAMMANHANG. BIFAs medlemsnätverk består av företag i många olika storlekar. I grunden är dock bolagen ganska lika – de är stabila, välskötta och har fokus på långsiktig lönsamhet. Inom nätverket delar vi med oss av kunskap och erfarenheter, och vi arbetar för att BIFA ska uppfattas som ett starkt och förtroendegivande varumärke – såväl inåt som utåt.
    BIFA är en kvalitetsstämpel att vara stolt över.