Om BIFA

BIFA är Sveriges enda rikstäckande samarbetsorganisation för byggnadsentreprenörer. Genom gemensamma inköpsavtal och kunskapsutbyte i vårt stora nätverk skapar vi värde för både medlemmar och leverantörer. Resultatet blir högre effektivitet, lägre kostnader och långsiktiga relationer som gynnar båda parter.

Vår mission: Tillsammans bygger vi en hållbar framtid.
Som byggentreprenör bidrar du varje dag till samhällsförändringar och förbättringar.
Och du har säkert hållbarhet för ögonen i allt du gör – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. BIFA föddes ursprungligen ur idén att hjälpa våra medlemmar sänka kostnader med hjälp av gemensamma inköpsavtal. Med tiden har idén vuxit och vi drivs av samma helhetssyn på hållbarhet som hela branschen måste göra. BIFAs bidrag handlar om att främja effektivitet och enkelhet, liksom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Sammantaget bidrar vi till bättre utnyttjande av resurserna, större kostnadseffektivitet, smartare processer och ofta även klokare produkt- och distributionslösningar.
Det kallar vi att bygga för framtiden. Och vi kan bara åstadkomma det tillsammans.
Det är då vi blir starka och kan göra skillnad.
Välkommen till BIFA.